banner.png

劉文琇
2010-2021 連續11年微軟最有價值專家
2009獲得Office世界冠軍 2010帶隊獲得Office世界冠軍
擅長Excel的使用與教學,具有豐富實務經驗與企業訓練經驗
劉文琇2022 頁面 1
 
授課經歷
劉文琇2022 頁面 2
 
個人著作
劉文琇2022 頁面 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師陣容