banner.png

 

心動不如馬上行動

 

   避免因勞動檢查缺失之罰款及可能衍生的補償或賠償損失

省去昂貴顧問輔導費,讓您日後面對勞工 (動) 局之勞動檢查時,能輕鬆過關!!   因應勞動檢查之制度表格範本光碟 p1 頁面 111因應勞動檢查之制度表格範本光碟p2

                                        為方便使用人操作並讀取檔案 購買此商品以隨身碟【USB】出貨